Verkort Reglement                                                                                                                                                                                                                                                                              up-date: 14 juli 2013

1. Punten

Bezoek de punten in nummervolgorde via een vrije route, over al of niet op de kaart voorkomende wegen, en alleen de punten die voor uw klasse zijn.

2. Controle Punt (CP) en Controle vraag (CV)     (binnen 30 m. rond een ingetekend punt )

2.1 Bij een Bemande Route Controle(BRC), herkenbaar aan een speciale vlag, dient de controlekaart ter afstempeling aan de official aangeboden te worden.

2.2 Bij een Onbemande Route Controle( ORC ), herkenbaar aan een speciale vlag, vult u de letter(s) en/of het (de) cijfer(s) op uw controlekaart in, die u op deze speciale vlag ziet staan, in het daarvoor bestemde vakje.

2.3 Uitsluitend indien geen BRC of ORC nabij een Controle Punt (CP) wordt aangetroffen dient de Controle Vraag (CV) beantwoord te worden.

De vragen zijn nooit dubbelzinnig, maar bedoeld om na te gaan of de deelnemer het juiste punt nauwkeurig wist te lokaliseren en daadwerkelijk heeft bezocht. Ten bewijzen daarvan wordt alleen het bedoelde antwoord (zonder spelfouten) geaccepteerd. Spelfouten worden bestraft met 15 strafpunten.

2.4 Het missen van een punt, het invullen van een foute ORC, een onjuist antwoord op een CV, het zekerheidshalve invullen van meerdere ORC’s ( goed en/of fout) dan wel meerdere antwoorden op een CV, levert, evenals zichtbare doorhalingen en/of verbeteringen, of het invullen met potlood in plaatst van inkt, 30 strafpunten op.

3. Trajecten.

De route bestaat uit trajecten die bij een Tijd Controle (TC) beginnen en eindigen, het laatste traject van de dag eindigt bij een Finish tijd Controle (FTC). TC’s zijn gedurende een zekere periode, oftewel tijdvenster geopend. Te vroeg melden bij TC is strafpuntloos toegestaan. Tussen de trajecten wordt aan de TC een hoeveelheid verplichte rust voorgeschreven. Binnen een tijdvenster te weinig opgenomen rust wordt bestraft met 5 strafpunten per minuut met een maximum van de totale verplichte rusttijd.

4. Tijdcontroles.

Het missen van een Tijd Controle (TC) wordt bestraft met 150 strafpunten per TC en 300 strafpunten per FTC, tenzij anders vermeld.

5. Verkeersgedrag.

De organisatie verwacht van de deelnemers een uiterst correct verkeersgedrag t.o.v. elkaar en de overige weggebruikers, met name bij het passeren op smalle wegen, het in acht nemen van SNELHEIDSBEPERKINGEN, alsmede een onopvallend gedrag BINNEN DE BEBOUWDE KOM. Indien het gedrag op de weg onverhoopt tot opmerkingen van de overige deelnemers leidt, wordt de equipe hier eenmalig, zonder bronvermelding op geattendeerd door de organisatie.

Zij die een onverantwoord, onacceptabel rijgedrag (blijven) vertonen, worden door de organisatie acuut van verdere deelname uitgesloten.

6. Aansprakelijkheid.

Deelname geschiedt geheel voor eigen rekening en risico. De organisatie kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enig gevolg van deelname aan dit evenement of beroep op assistentie door officials. Deelnemen kan alleen indien men een ondertekend vrijwaringbewijs heeft ingeleverd.

7. Rally en Sportklasse.

Er wordt in 2 klassen gereden. De sportklasse bezoekt minder CP`s dan de rallyklasse. Per dag wordt de klassement opgemaakt. De eerste drie in het totaalklassement van de sportklasse krijgen de volgende dag extra CP`s: respectievelijk:

de nummer 1 - 3 extra CP’s
de nummer 2 - 2 extra CP’s
de nummer 3 - 1 extra CP.

Deze CP’s worden door de organisatie aangewezen en tellen mee in de daarop volgende uitslagen.